โทร : 063 - 635 - 4323
แฟกซ์ : 02 653 6435
อีเมล์ : info@cpsaudit.com
ไลน์ : @cps1979

มาตรฐานระดับมืออาชีพ
มีประสิทธิภาพที่แม่นยำ

สมัครงาน

พนักงานบัญชี หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส. ทางการบัญชีขึ้นไป

พนักงานพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช. หรือใช้คอมฯคล่อง

Contact person: Ms. Sita Palungwachira
Position: CPA, LAWYER, HR 

E-Mail: info@cpsaudit.com

  • * All fields are required.