โทร : 081-406-0693
แฟกซ์ : 02 653 6435
อีเมล์ : info@cpsaudit.com
ไลน์ : cps1979

มาตรฐานระดับมืออาชีพ
มีประสิทธิภาพที่แม่นยำ

สมัครงาน

พนักงานบัญชี หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส. ทางการบัญชีขึ้นไป

พนักงานพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช. หรือใช้คอมฯคล่อง

พนักงานประจำร้านหนังสือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 ใช้คอมฯคล่อง

Contact person: Ms. Suchada Palungwachira
Position: CPA, LAWYER, HR 

E-Mail: info@cpsaudit.com

  • * All fields are required.